Dato, tid og kyrkje for dåpskurs

DATOAR FOR DÅPSKURS 2017/2018
 
Fjell kyrkje
21. februar 2019 kl. 18.00-19.30
9. mai 2019 kl. 18.00-19.30
4. juli 2019 kl. 18.00-19.30
 
Foldnes kyrkje
11. april 2019 kl. 18.00-19.30
13. juni 2019 kl. 18.00-19.30
 
Landro kyrkje
14. mars 2019 kl. 18.00-19.30
23. mai 2019 kl. 18.00-19.30
15. august 2019 kl. 18.00-19.30
 
Vi ønskjer at ein melder seg på eit kurs som er nærast til dåpsdatoen og i den kyrkja som ein skal ha dåp, dersom mogleg.
 

DÅPSSAMTALE/DÅPSKURS ANNAN STAD

Dersom du skal ha dåp i Fjell, Foldnes eller Landro kyrkje, men ikkje bur i Fjell, skal du avtale dåpssamtale/dåpskurs med kyrkjekontoret der du bur. Hugs å velje alternativet "Avtalt dåpskurs annan stad", når du fyller ut skjemaet under.

>> Påmelding til dåpskurs