Fjell kyrkjelyd > Påmeldinger > Dåp > Bekreftelse dåp

Dato, tid og kyrkje for dåpskurs

DATOAR FOR DÅPSKURS 2019
 
Fjell kyrkje
19. september 2019 kl. 18.00-19.30
3. oktober 2019 kl. 18.00-19.30
21. november 2019 kl. 18.00-19.30
 
Foldnes kyrkje
12. september  2019 kl. 18.00-19.30
5. desember 2019 kl. 18.00-19.30
 
Landro kyrkje
15. august 2019 kl. 18.00-19.30
7. november 2019 kl. 18.00-19.30
 
Vi ønskjer at ein melder seg på eit kurs som er nærast til dåpsdatoen og i den kyrkja som ein skal ha dåp, dersom mogleg.
 

DÅPSSAMTALE/DÅPSKURS ANNAN STAD

Dersom du skal ha dåp i Fjell, Foldnes eller Landro kyrkje, men ikkje bur i Fjell, skal du avtale dåpssamtale/dåpskurs med kyrkjekontoret der du bur. Hugs å velje alternativet "Avtalt dåpskurs annan stad", når du fyller ut skjemaet under.

>> Påmelding til dåpskurs