DATO, TID OG KYRKJE FOR DÅPSKURS

DATOAR FOR DÅPSKURS 2021

Fjell kyrkje
12.nov 2020 kl. 18.00-19.30

14.januar 2021 kl. 18.00-19.30

18.mars 2021 kl. 18.00-19.30

20.mai 2021 kl. 18.00-19.30


Foldnes kyrkje

10.desember 2020 kl. 18.00-1930

4.februar 2021 kl. 18.00-19.30

8.april 2021 kl. 18.00-19.30

10.juni 2021 kl. 18.00-19.30

 

Landro kyrkje

25.februar kl. 18.00-19.30

29.april 2021 kl. 18.00-19.30

 

Dåpskurset skal vere før dåpsdatoen. Dersom det er mogeleg, kan de melde dykk på dåpskurs i den same kyrkja som de skal ha dåp.

 

DÅPSSAMTALE/DÅPSKURS ANNAN STAD

Dersom du skal ha dåp i Fjell, Foldnes eller Landro kyrkje, men ikkje bur i Fjell, skal du avtale dåpssamtale/dåpskurs med kyrkjekontoret der du bur. Hugs å velje alternativet "Avtalt dåpskurs annan stad", når du fyller ut skjemaet under.

>> Påmelding til dåpskurs