DATO, TID OG KYRKJE FOR DÅPSKURS

DATOAR FOR DÅPSKURS 2021

Fjell kyrkje

13.januar 2022 kl. 18.00-19.30
10. mars 2022 kl. 18.00-19.30
21.april 2022 kl. 18.00-19.30
2.juni 2022 kl. 18.00-19.30

Foldnes kyrkje

3.februar 2022 kl. 18.00-19.30
24.mars 2022 kl. 18.00-19.30
5.mai 2022 kl. 18.00-19.30

Landro kyrkje

24.februar kl. 18.00-19.30
7.april 2022 kl. 18.00-19.30

 

 

Dåpskurset skal vere før dåpsdatoen. Dersom det er mogeleg, kan de melde dykk på dåpskurs i den same kyrkja som de skal ha dåp, eller nerast dåpsdatoen.

 

DÅPSSAMTALE/DÅPSKURS ANNAN STAD

Dersom du skal ha dåp i Fjell, Foldnes eller Landro kyrkje, men ikkje bur i Fjell, skal du avtale dåpssamtale/dåpskurs med kyrkjekontoret der du bur. Hugs å velje alternativet "Avtalt dåpskurs annan stad", når du fyller ut skjemaet under.

>> Påmelding til dåpskurs