Påmelding til dåpskurs


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om dåpsbarnet. Dei mørke felta må fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
I kommentarfeltet under: Skriv namnet på kyrkja og ønska dato for dåp i formatet: 01.01.2018. Dersom du skal på dåpskurs/dåpssamtale annan stad, skriv stad for samtale i kommentarfeltet.
Velg dåpskurs
2024 07.03. Foldnes
2024 23.05. Foldnes
2024 07.03. Landro
2024 11.04. Landro
2024 30.05. Landro
2024 21.03. Fjell
2024 23.05. Fjell
2024 20.06. Fjell
2024 25.04. Fjell
2024 04.04. Foldnes
2024 22.08. Landro
2024 03.10. Landro
2024 07.11. Landro
2024 15.08. Foldnes
2024 26.09 Foldnes
2024 17.10. Foldnes
2024 15.08. Fjell
2024 19.09. Fjell
2024 17.10. Fjell
2024 28.11. Fjell
2024 05.12. Foldnes
2024 20.06. Foldnes
Avtalt dåpskurs annan stad 2024Velg målform på bibel

Føresette
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Foresatt 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: