Påmelding til dåpskurs


Den påmelde
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. Dei mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
I kommentarfeltet under: Skriv namnet på kyrkja og ønska dato for dåp i formatet: 01.01.2020 Dersom du skal på dåpskurs/dåpssamtale annan stad, skriv stad for samtale i kommentarfeltet.
Velg dåpskurs
2020 12.11 Fjell kyrkje
2020 10.12 Foldnes kyrkje
2021 14.01 Fjell kyrkje
2021 04.02 Foldnes kyrkje
2021 25.02 Landro kyrkje
2021 18.03 Fjell kyrkje
2021 08.04 Foldnes kyrkje
2021 29.04 Landro kyrkje
2021 20.05 Fjell kyrkje
2021 10.06 Foldnes kyrkje
Avtalt dåpskurs anna stad 2021Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Velg målform på barnebibel


Foresatt 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: